Jesteś w: Wykresy.net / Społeczeństwo

Znalezione wykresy w dziale Społeczeństwo, strona: 2

<< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Następna >>
11. Liczba osób pobierających emerytury z pozarolniczego systemu ubezpieczeń w Polsce - Ostatnie 24 lata
Opis: Wartości na wykresie wyrażone w milionach. Liczba emerytów przeciętnie w roku. Z tego wykresu ...
Aktualizacja: 18.08.2015
12. Osoby otrzymujące renty (pozarolnicze) z tytułu niezdolności do pracy w Polsce - Ostatnie 24 lata
Opis: Osoby objęte pozarolniczym systemem ubezpieczeń społecznych. Liczba rencistów przeciętnie w roku. Wartości na wykresie ...
Aktualizacja: 18.08.2015
13. Migracje wewnętrzne na pobyt stały w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartości na wykresie wyrażone w tysiącach. Migracje wewnętrzne dotyczą zmiany zameldowania obywateli Polski ...
Aktualizacja: 31.10.2014
14. Liczba pasażerów korzystających z transportu kolejowego w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Stan na koniec roku. Wartości wyrażone w milionach. Duży spadek osób korzystających z ...
Aktualizacja: 01.10.2014
15. Liczba ludności miejskiej w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartości na wykresie wyrażone w milionach. Z tego wykresu dowiesz się: 1. Ile wynosiła ...
Aktualizacja: 03.06.2014
16. Liczba ludności miejskiej w % ogółu ludności w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartości na wykresie wyrażone w procentach. Z tego wykresu dowiesz się: 1. Jaki procent ...
Aktualizacja: 03.06.2014
17. Ludność na Ziemi w latach 1960-2010
Opis: Wartości na wykresie w miliardach. W ciągu ostatniego półwiecza liczba ludności na Ziemi ...
Aktualizacja: 19.02.2013
18. Współczynnik dzietności w wybranych krajach na Świecie i w Unii Europejskiej w 2008 roku
Opis: Współczynnik dzietności wylicza się określając liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę ...
Aktualizacja: 13.02.2013
19. Ludność w wieku ponad 65 lat jako procent populacji w wieku 15-64 lata w Japonii - dane i prognoza z 2010
Opis: Wartości w procentach. Prognoza na lata 2020-60. ...
Aktualizacja: 12.02.2013
20. Ludność Azji w latach 1960-2010
Opis: Wartości wyrażone w miliardach. W ciągu 50 lat populacja Azji zwiększyła się ponad ...
Aktualizacja: 11.02.2013
<< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Następna >>

Kategorie wykresów

Wykresy.net na Facebooku

Ostatnio aktualizowane wykresy

Popularne tagi dla wykresów

Popularne wykresy