Jesteś w: Wykresy.net / Top 20 wykresów

Top 20 wykresów cieszących się największą popularnością

1. Cena detaliczna papierosów w Polsce - Ostatnie 20 lat
Opis: Średnia cena w grudniu za 1 paczkę 20 papierosów marki Mars. Ceny ...
Aktualizacja: 22.07.2015
2. Liczba samochodów osobowych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Dane wyrażone w milionach sztuk. Stan na koniec roku. Dla lat 2012/2013 także ...
Aktualizacja: 13.07.2015
3. Cena detaliczna chleba pszenno-żytniego w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Średnia cena w grudniu za pół kilogramowy bochenek chleba. Ceny w złotych. Podczas ...
Aktualizacja: 06.11.2014
4. Przeciętne miesięczne spożycie mięsa na jedną osobę w gospodarstwach domowych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartości wyrażone w kilogramach. Mięso (surowe, drobiowe, wieprzowe,...) i przetwory (polędwica, szynka, baleron ...
Aktualizacja: 13.07.2015
5. Liczba samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce - Ostatnie 20 lat
Opis: Dane dotyczą także samochodów ciężarowo-osobowych. Wartości na wykresie w milionach. W 2004 dane częściowo ...
Aktualizacja: 25.11.2014
6. Koszt obsługi długu publicznego w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Na dług publiczny składa się dług krajowy i zagraniczny. Wartości na wykresie wyrażone ...
Aktualizacja: 13.07.2015
7. Cena detaliczna węgla kamiennego w Polsce - Ostatnie 20 lat
Opis: Średnia cena w grudniu za 1 tonę węgla kamiennego. Ceny w złotych. Podczas ...
Aktualizacja: 18.08.2014
8. Liczba opadów w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartości wyrażone w milimetrach. Łącznie z obszarami zlewni poza granicami kraju, dane obliczono ...
Aktualizacja: 29.09.2014
9. Przeciętne miesięczne spożycie cukru na jedną osobę w gospodarstwach domowych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartość wyrażona w kilogramach. Z tego wykresu dowiesz się: 1. Ile średnio każdy Polak ...
Aktualizacja: 22.07.2015
10. Liczba restauracji w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Dane na koniec roku. Wartości wyrażone w tysiącach lokali. Z tego wykresu dowiesz się: 1. ...
Aktualizacja: 22.07.2015
11. Liczba małżeństw zawartych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartości na wykresie podane w tysiącach. Za małżeństwo w polskiej kulturze jest uważany ...
Aktualizacja: 31.08.2015
12. Liczba szkół gimnazjalnych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Gimnazjum jest to szkoła, do której uczęszczają dzieci przez 3 lata od ...
Aktualizacja: 17.09.2014
13. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w Polsce - Ostatnie 20 lat
Opis: Dane za 2001 w oparciu Narodowy Spis Powszechni Ludności i Mieszkań 2002 Dla ...
Aktualizacja: 27.07.2015
14. Cena detaliczna cukru białego kryształu w Polsce - Ostatnie 20 lat
Opis: Średnia cena w grudniu za 1 kilogram cukru. Ceny w złotych. Podczas analizy ...
Aktualizacja: 18.08.2014
15. Jaki procent całkowitej energii pierwotnej stanowi energia ze źródeł odnawialnych we Włoszech - Ostatnie 12 lat
Opis: Z tego wykresu dowiesz się: 1. O ile w ciągu ostatnich 12 lat ...
Aktualizacja: 26.10.2015
16. Liczba bibliotek publicznych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Na wykresie uwzględniono biblioteki razem z filiami. Liczba bibliotek w tysiącach. Biblioteka publiczna ...
Aktualizacja: 03.08.2015
17. Sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartości na wykresie w tysiącach. Z tego wykresu dowiesz się: 1. W którym roku ...
Aktualizacja: 12.12.2014
18. Liczba emerytów i rencistów w Polsce - Ostatnie 24 lata
Opis: Ogólna liczba osób, którym przysługują świadczenia emerytalne lub rentowe w Polsce. Wartości na ...
Aktualizacja: 18.08.2015
19. Ludność Afryki w latach 1960-2010
Opis: Wartość w milionach. W ciągu tych 50 lat populacja Afryki zwiększyła się ponad ...
Aktualizacja: 11.02.2013
20. Najniższe temperatury powietrza w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: 1999 - na stacji meteorologicznej na Kasprowym Wierchu 2000 - na stacji meteorologicznej ...
Aktualizacja: 23.09.2014

Kategorie wykresów

Wykresy.net na Facebooku

Ostatnio aktualizowane wykresy

Popularne tagi dla wykresów

Popularne wykresy