Jesteś w: Wykresy.net / Top 20 wykresów

Top 20 wykresów cieszących się największą popularnością

1. Liczba samochodów osobowych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Dane wyrażone w milionach sztuk. Stan na koniec roku. Dla lat 2012/2013 także ...
Aktualizacja: 13.07.2015
2. Przeciętne miesięczne spożycie mięsa na jedną osobę w gospodarstwach domowych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartości wyrażone w kilogramach. Mięso (surowe, drobiowe, wieprzowe,...) i przetwory (polędwica, szynka, baleron ...
Aktualizacja: 13.07.2015
3. Koszt obsługi długu publicznego w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Na dług publiczny składa się dług krajowy i zagraniczny. Wartości na wykresie wyrażone ...
Aktualizacja: 13.07.2015
4. Liczba samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce - Ostatnie 20 lat
Opis: Dane dotyczą także samochodów ciężarowo-osobowych. Wartości na wykresie w milionach. W 2004 dane częściowo ...
Aktualizacja: 25.11.2014
5. Liczba bibliotek publicznych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Na wykresie uwzględniono biblioteki razem z filiami. Liczba bibliotek w tysiącach. Biblioteka publiczna ...
Aktualizacja: 03.08.2015
6. Cena detaliczna papierosów w Polsce - Ostatnie 20 lat
Opis: Średnia cena w grudniu za 1 paczkę 20 papierosów marki Mars. Ceny ...
Aktualizacja: 22.07.2015
7. Liczba restauracji w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Dane na koniec roku. Wartości wyrażone w tysiącach lokali. Z tego wykresu dowiesz się: 1. ...
Aktualizacja: 22.07.2015
8. Cena detaliczna chleba pszenno-żytniego w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Średnia cena w grudniu za pół kilogramowy bochenek chleba. Ceny w złotych. Podczas ...
Aktualizacja: 06.11.2014
9. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w Polsce - Ostatnie 20 lat
Opis: Dane za 2001 w oparciu Narodowy Spis Powszechni Ludności i Mieszkań 2002 Dla ...
Aktualizacja: 27.07.2015
10. Przeciętne miesięczne spożycie cukru na jedną osobę w gospodarstwach domowych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartość wyrażona w kilogramach. Z tego wykresu dowiesz się: 1. Ile średnio każdy Polak ...
Aktualizacja: 22.07.2015
11. Liczba szkół gimnazjalnych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Gimnazjum jest to szkoła, do której uczęszczają dzieci przez 3 lata od ...
Aktualizacja: 17.09.2014
12. Cena detaliczna węgla kamiennego w Polsce - Ostatnie 20 lat
Opis: Średnia cena w grudniu za 1 tonę węgla kamiennego. Ceny w złotych. Podczas ...
Aktualizacja: 18.08.2014
13. Liczba emerytów i rencistów w Polsce - Ostatnie 24 lata
Opis: Ogólna liczba osób, którym przysługują świadczenia emerytalne lub rentowe w Polsce. Wartości na ...
Aktualizacja: 18.08.2015
14. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce - Ostatnie 2 lata
Opis: Stopa bezrobocia określa w procentach ile w grupie osób aktywnych zawodowo jest ...
Aktualizacja: 06.07.2015
15. Liczba małżeństw zawartych w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartości na wykresie podane w tysiącach. Za małżeństwo w polskiej kulturze jest uważany ...
Aktualizacja: 31.08.2015
16. Liczba lekarzy w Polsce - Ostatnie 20 lat
Opis: Wartości wyrażone w tysiącach. Z tego wykresu dowiesz się: 1. Jak w ostatnich 2 ...
Aktualizacja: 22.10.2014
17. Wydatki publiczne na edukację w relacji do PKB w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Wartości na wykresie wyrażone w procentach. Z tego wykresu dowiesz się: 1. Ile państwo ...
Aktualizacja: 07.10.2014
18. Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Długość dróg stan na koniec roku. Długość wyrażona w tysiącach kilometrów. Do dróg ...
Aktualizacja: 03.11.2014
19. Liczba studentów w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Jest to suma wszystkich studentów uczących się w Polsce na studiach stacjonarnych ...
Aktualizacja: 18.09.2014
20. Liczba hoteli w Polsce - Ostatnie 12 lat
Opis: Hotelem nazywamy obiekt, w którym jest co najmniej 10 pokoi, przeważnie taki ...
Aktualizacja: 23.10.2014

Kategorie wykresów

Wykresy.net na Facebooku

Ostatnio aktualizowane wykresy

Popularne tagi dla wykresów

Popularne wykresy